Tết FA


Người yêu không có, tiền cũng không.

nghi-tet-noi-kinh-hoang-cua-da-4308-9561
Ngày Tết, các FA không thích điều này.

nghi-tet-noi-kinh-hoang-cua-da-3864-5313
Đã có khác những chưa đáng kể.

nghi-tet-noi-kinh-hoang-cua-da-7880-8981
Ý nghĩa chữ Tết đối với FA.

nghi-tet-noi-kinh-hoang-cua-da-4190-7188
Câu hỏi đáng sợ nhất của FA trong dịp Tết.

nghi-tet-noi-kinh-hoang-cua-da-1354-5866
Thói quen khó bỏ!
Được tạo bởi Blogger.