Tower of God - Season 2 [Update - Chap 119]


     SƠ LƯỢC

     Mong muốn của bạn là gì? Tiền? Vinh quang? Quyền lực?  Sự báo thù? Hay một điều gì vượt trội hơn?

     Những gì mà bạn mong muốn ... đều có ở đây!

     Chỉ cần lên đến đỉnh tháp mọi ước muốn của bạn sẽ đều được thực hiện.

     Tên khác: Shin'ui tap; Top of God; Torre de Deus; Torre de Dios

     Tác giả: Slave In Utero

     Nguồn: Nhóm dịch: Shin . Araki . Team

     Thể loại: Action, Adventure, Manhwa, Mystery, Shounen, Supernatural, Drama, Fantasy

     Trạng thái: Đang tiến hành

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
Tower of God - Season 2 - Chap 119
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 118
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 117
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 116
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 115
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 114
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 113
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 112
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 111
02/02/2015
Tower of God - Season 2 - Chap 110
02/02/2015
Được tạo bởi Blogger.