Tân sói mang con [Update - Chap 9]


     SƠ LƯỢC

emo

     Tác giả: Ko-ike Kazuo, Mori Hideki, Kojima Gōseki

     Nguồn: Vagabond
   
     Thể loại: Action, Historical, Mature, Seinen, Gender Bender

     Trạng thái: Đang tiến hành

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
Tân sói mang con - Chap 009
07/02/2015
Tân sói mang con - Chap 008
19/01/2015
Tân sói mang con - Chap 007
14/01/2015
Tân sói mang con - Chap 006
08/01/2015
Tân sói mang con - Chap 005
08/01/2015
Tân sói mang con - Chap 004
08/01/2015
Tân sói mang con - Chap 003
08/01/2015
Tân sói mang con - Chap 002
08/01/2015
Tân sói mang con - Chap 001
08/01/2015
Được tạo bởi Blogger.