The Sword of Emperor [Update - Chap 13-14]


     SƠ LƯỢC

     Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào đời nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương băng hà. Vị hoàng đế trẻ Chu Huệ Đế, cháu của Chu Nguyên Chương bị đá khỏi ngôi vua sau khi tại ngôi không được bao lâu.

     Nguồn: dammetruyen

     Thể loại: Action, Manhwa, Shounen, Fantasy

     Trạng thái: Đang tiến hành

ĐỌC TRUYỆN

TÊN CHƯƠNG
NGÀY ĐĂNG
The Sword of Emperor - Chap 014
31/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 013
31/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 012
28/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 011
27/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 010
24/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 009
22/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 008
20/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 007
17/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 006
17/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 005
14/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 004
14/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 003
10/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 002
10/01/2015
The Sword of Emperor - Chap 001
07/01/2015
Được tạo bởi Blogger.